Kolegium Europejskie to bezpieczeństwo ucznia i bezstresowa atmosfera.

Nasza szkoła posiada nie tylko długą tradycję i prestiż, ale przede wszystkim zaufanie uczniów i rodziców. Wieloletnia i doświadczona kadra nauczycielska  buduje od wielu lat  renomę  szkoły. Możemy poszczycić się tym, że nasi absolwenci po studiach za granicą wracają do nas jako nauczyciele , aby przekazywać zdobytą wiedzę za granica  nowym uczniom.

Dzięki wysokim kompetencjom nauczycieli ( niektórzy z nich wykładają także  na wyższych uczelniach)  oraz małym grupom lekcyjnym uzyskujemy najlepsze efekty nauczania w  bezstresowej i międzynarodowej atmosferze. W naszej szkole nie ma „bólu brzucha” a uczniowie chętnie do niej chodzą.

W małych grupach lekcyjnym kontakt nauczyciel uczeń jest znacznie lepszy niż w dużych klasach.

Nauczyciel może lepiej poznać uczniów i dostosować tempo nauki do ich możliwości.

W małej grupie panuje bardziej otwarta atmosfera a uczeń nie boi się zgłosić na zajęciach, że czegoś nie rozumie lub poprosić o powtórzenie.

Nad bezpieczeństwem uczniów oprócz pracowników szkoły czuwa również monitoring .Wejście i korytarze szkoły są monitorowane przez kamery.

W historii naszej szkoły nie odnotowaliśmy żadnego przypadku przemocy wobec ucznia lub używania środków odurzających.

Dzięki międzynarodowości uczniowie uczą się wzajemnej tolerancji, tu nikt nie czują się gorszy.

Nie ma podziału wśród uczniów a uczeń zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela.

Certyfikaty