Kolegium Europejskie zaprasza na cykl warsztatów

Kolegium Europejskie zaprasza na cykl warsztatów organizowanych we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzonych przez psycholog dr Małgorzatę Steć, kierownik Katedry Etyki Zawodu Psychologii w Akademii Ignatianum, wykładowcę w Instytucie Psychologii UJ.

Certyfikaty