UWAGA na wyższe progi (punktowe) na wyższe uczelnie!

Zgodnie z nowelizacją z grudnia 2016 r. w państwowej szkole wyższej nie może przypadać więcej niż 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. Jeżeli placówka przekroczy ten limit - straci dotację ministerialną. Uczelnie zmniejszają zatem liczbę miejsc na studiach. Radomski Uniwersytet Technologiczny zapowiada cięcie 50-procentowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu planuje zmniejszyć liczbę miejsc aż o 1,3 tys. O tysiąc osób mniej przyjmie też warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na Politechnice Warszawskiej tych miejsc może być mniej o 500 (ok.10 proc.), podobne szacunki przedstawiają Uniwersytety w Białymstoku i Gdańsku oraz Politechnika Rzeszowska i Gdańska.


Biorąc pod uwagę korzystniejsze przeliczniki wyników matur międzynarodowych IB na wielu uczelniach, możemy być spokojni o przyszłość naszych absolwentów. Międzynarodowa matura IB to obecnie najlepszy wybór dla młodych ludzi zastanawiających się nad wyborem szkoły.

Certyfikaty