Projekt „Skype in the Classroom”

W Kolegium Europejskim ciągle poszukujemy nowych, ciekawych  metod pracy. Nowe  technologie stwarzają możliwości, które warto w mądry sposób wykorzystać. W szkole realizujemy projekt „Skype in the Classroom”, który umożliwia spotkanie klasy na Skype z ekspertami lub instytucjami niemal z całego świata . Dzięki temu , uczniowie mają szybki i łatwy dostęp do ekspertów z wielu dziedzin lub mogą zwiedzić ciekawe miejsce,  bez względu na lokalizację szkoły, do której uczęszczają. Każde takie spotkanie jest ogromnym przeżyciem dla uczniów  i  dla nauczyciela. Uświadamia  znaczenie dialogu międzykulturowego,  wzbogaca wiedzę merytoryczną, zwiększa kompetencje językowe, poczucie własnej wartości i bardzo poszerza horyzonty myślenia.

 

Certyfikaty