Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

BrainCore jest narzędziem stworzonym z myślą o szkołach i instytucjach edukacyjnych. Narzędzie pozwala na diagnozę profilu poznawczego ucznia. Chodzi tutaj o zebranie informacji dotyczących tego w jaki sposób uczeń przetwarza informacje, uczy się oraz jak radzi sobie z różnorodnymi zadaniami intelektualnymi, zdobycie informacji i sprawdzenie jakie są preferowane przez niego sposoby uczenia się, jakie ma mocne i słabe strony, jaki ma poziom koncentracji, pamięci i jak szybko przetwarza informacje. Ważne jest również to czy potrafi rozwiązywać problemy. Badając profil poznawczy ucznia chodzi o zrozumienie jego potrzeb i preferencji aby finalnie dostosować profil nauczania do jego specyficznych cech. 

BrainCore po przeprowadzeniu diagnozy, dostarcza obszernego raportu prezentującego wyniki oraz proponuje metodę dostosowania programu lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów oraz kluczowych problemów całej klasy. Ponadto, udostępnia narzędzia pedagogiczne w postaci arkuszy informacyjnych opisujących techniki coachingowe lub metodyczne, które mogą być wykorzystane podczas pracy indywidualnej z uczniem lub z całą klasą.

Korzystanie z BrainCore przynosi uczniom i nauczycielom Kolegium Europejskiego wiele korzyści, takich jak:

⇒ BrainCore dostarcza precyzyjne informacje wspierające diagnozowanie uczniów, dzięki nim można również opracować skuteczne i efektywne metody pracy z klasą, indywidualnym uczniem oraz ich rodzicami.

⇒ BarainCore to wskazówki, które wspierają uczniów do nauki i rozwoju, są to konkretne porady dla nauczycieli, jak uczynić lekcje bardziej interesującymi, a treści łatwiejszymi do zapamiętania.

⇒ BrainCore to bardzo konkretna pomoc w ustaleniu tego dlaczego uczeń odnosi niepowodzenia szkolne. Pozwala poznać ich przyczyny oraz przedstawia propozycje działań mających na celu ich eliminację.

⇒ Brain Core ułatwia podniesienie kompetencji dydaktycznych, dostarcza najnowszej wiedzy z zakresu uczenia się oraz pomoc w zastosowaniu skutecznych metod pracy z uczniami.

⇒ BarinCore bardzo ułatwia naukę, sprawia, że staje się przyjemniejsza i bardziej efektywna. 

⇒ BainCore znacząco zwiększa szansą uczniów na poprawę wyników.

Jak działa BrainCore Edukacja dla szkół?

Etap 1: Wypełnienie testu BrainCore Edukacja przez uczniów

Każdy uczeń otrzymuje indywidualny link do kwestionariusza online. Może go wypełnić w 15-20 minut na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Język testu jest dostosowany do uczniów, test jest bezpieczny i poufny.

ETAP 2: Opracowanie kompleksowego raportu

Po zakończeniu testu generowany jest indywidualny profil poznawczy ucznia, który pojawia się na platformie BrainCore. Raport obejmuje unikalne wartości NAD®, mocne i słabe strony ucznia, wskaźniki emocjonalne oraz wiele innych. Wskazuje problemy i trudności w przyswajaniu wiedzy, uwzględniając ich poziom – wysoki, średni lub niski – i proponuje odpowiednie rozwiązania, które można wykorzystać podczas każdej lekcji.

ETAP 3: Konsultacje i omówienie wyników z trenerem BrainCore

Przeprowadzane są indywidualne konsultacje ucznia ze szkolnym trenerem BrainCore. Konsultacja trwa około 30 minut i służy właściwej interpretacji wyników.

ETAP 4: Dostęp do platformy BrainCore

Uczniowie otrzymują osobiste hasło do swojego raportu, a nauczyciele mają dostęp do wyników całej klasy, pojedynczych raportów oraz zestawienia wyników ogólnych. Platforma zawiera także sugestie elementów do korekty i sposobów rozwiązania problemów indywidualnych i grupowych.

ETAP 5: Coaching

Sesje coachingowe koncentrują się na indywidualnym potencjale ucznia i są realizowane zgodnie z opracowaną metodologią. 

ETAP 6: Wdrażanie działań wybranych przez nauczycieli

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121