Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Zarząd Kolegium Europejskiego

Krzysztof Felpel – Prezes Zarządu

Piotr Dewera – Wiceprezes Zarządu

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

Agnieszka Sańka – dyrektor szkoły

Edyta Zając – wicedyrektor szkoły, koordynator ds matury międzynarodowej IB

Nauczyciele Kolegium Europejskiego

Nauczyciele w Kolegium Europejskim posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, co pozwala im prowadzić zajęcia w międzynarodowym i dwujęzycznym środowisku.

Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, rozwijaniu się oraz zdobywaniu nowych doświadczeń. Ich głównym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kreatywności oraz krytycznego myślenia u uczniów.

NAUCZYCIELE UCZĄCY W KOLEGIUM EUROPEJSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023-2024

Koordynator ds projektów międzynarodowych i wymian

 • Kulesza Małgorzata 

Język polski

 • Hliwa Agnieszka
 • Kiedyk Natalia – Polish A LIT, filozofia
 • Kurowska Katarzyna
 • Michalska Małgorzata – Polish A LIT, język angielski, English B, instruktor zajęć teatralnych
 • Pasieka Klaudia 

Język polski jako obcy

 • Jurusik Jolanta        

Język angielski

 • Gridley James – Native Speaker
 • Fretschel-Hojarski Andrzej – English A LIT, English B
 • Michalska Małgorzata – Polish A LIT, English B, instruktor zajęć teatralnych
 • Panecka Ewa – English A LIT, English B
 • Solarczyk Dominique – Native Speaker
 • Tratkiewicz Wiktor – English B
 • Załęski Kamil

Język hiszpański

 • Baran Renata
 • Jasnos Justyna
 • Oziębła Katarzyna – Spanish B, Spanish ab initio, opiekun Samorządu Uczniowskiego      

Język francuski

 • Kamińska Anna 

Język niemiecki

 • Kula Bożena – German A LIT, German B
 • Studnicka Katarzyna

Russian A LIT

 • Treiman Lidia 

Historia

 • Ciemała Grzegorz
 • Gogosz Remigiusz
 • Korban Tomasz
 • Konieczny Paweł  – History, HIT, TOK, EE Coordinator  

HIT

 • Ciemała Grzegorz
 • Gogosz Remigiusz
 • Konieczny Paweł – History, TOK, EE Coordinator
 • Korban Tomasz 

Matematyka

 • Łachut Urszula
 • Opolska Ewa – Mathematics AI
 • Szafran – Florian Estelle – Mathematics AI, Mathematics AA
 • Wyciszczok Ewa – Mathematics AI, Mathematics AA 

Fizyka

 • Walczak Małgorzata – Physics        

Biologia

 • Klocek-Górka Beata – Biology, CAS Coordinator
 • Sobocińska Zuzanna – biologia, CAS Supervisor     

Chemia

 • Gawlak Karolina – Chemistry
 • Romańska Alicja

Geografia

 • Owoc Katarzyna
 • Koczański Tomasz
 • Tracz Mariola – Geography 

Business management  + Economics

 • Belniak Magdalena

Informatyka

 • Całko Grzegorz   

Computer science

 • Całko Grzegorz   

Business Management

 • Markiewicz Piotr 

Biznes i zarządzanie

 • Markiewicz Piotr

Etyka

 • Cierlikowski Krzysztof

Filozofia

 • Kiedyk Natalia  

Religia

 • Kapała Aneta  

Plastyka

 • Grudniewska Katarzyna – Visul Arts

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Jurek Justyna  

Nauczyciel bibliotekarz

 • Morris Anna
 • Yudintseva Iryna

Sport exercise&health science

 • Kucharska Anna 

Wychowanie fizyczne

 • Stec Kaja
 • Wajda Marcin
 • Wala Łukasz

Psychologia

 • Steć Małgorzata – Psychology
 • Pawlak Adrianna – Psychology 

Pedagog szkolny

 • Pawlak Adrianna – Psychology
 • Wac-Włodarczyk Weronika – doradca zawodowy, trener Brain Core    

Psycholog szkolny

 • Steć Małgorzata
 • Pawlak Adrianna
Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121