Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Temin

Tematyka i miejsce spotkania

 7.09.2023

czwartek

Spotkanie wychowawców z rodzicami:

16:30 – klasa IB 1 A – sala 218

16:30 – klasa IB 1 B – sala  212

16:30 – klasa IB 1 C – sala  213

 

16:30 – klasy IB 2 A, B, C – aula – spotkanie z dyrekcją szkoły

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami:

17:00 – klasa IB 2 A – sala 211

17:00 – klasa IB 2 B – sala  221

17:00 – klasa IB 2 C – sala  219

13.09.2023

środa

Spotkanie wychowawców z rodzicami:

16:30 – klasa pre-IB 1 A – sala 215

16:30 – klasa pre-B 1 B – sala  213

16:30 – klasa pre-IB 1 C – sala  209

16:30 – klasa pre-IB 1 D – sala  214

16:30 – klasa pre-IB 1 E – sala  212

 

16:30 – klasy pre-IB 2 A, B, C, D – aula – spotkanie z dyrekcją szkoły

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami:

17:00 – klasa pre-IB 2 A – sala 220

17:00 – klasa pre-IB 2 B – sala  221

17:00 – klasa pre-IB 2 C – sala  221

17:00 – klasa pre-IB 2 D – sala  S 02 (parter)

9.11.2023

czwartek

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli

godz. 16:30 – 18:30

 

Wykaz klas w których dyżurują nauczyciele będzie dostępny w holu szkoły i w sekretariacie.  

10.01.2024

środa

Zebrania klasowe – śródroczne – klasy IB 2 (klasy 4 LO)

godz. 16:30-17:00

31.01.2024

środa

Zebrania klasowe śródroczne – klasy 1-3 LO

godz. 16:30-17:30

4.04.2024

środa

Dzień otwarty – dyżury wszystkich nauczycieli

godz. 16:30-18:30

Wykaz klas w których dyżurują nauczyciele będzie dostępny w holu szkoły i w sekretariacie.  

23.05.2024

czwartek

Zebrania klasowe, informacje wychowawców klas o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i proponowanych pozostałych ocenach, komunikaty – klasy 1-3 LO

godz. 16:30 – 18:00

Wykaz sal lekcyjnych w których odbędą się spotkania z rodzicami dostępny w holu szkoły i w sekretariacie.  

 

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121