Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Doradztwo zawodowe w Kolegium Europejskim

Uczniowie Liceum Kolegium Europejskiego mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego w trakcie całego cyklu edukacji w szkole. Standardowym narzędziem diagnozującym ucznia i dającym płaszczyznę do pierwszych rozmów są wyniki testów Brain Core.

Testy BrainCore: diagnoza indywidualnych potencjałów

Test pedagogiczny BrainCore opisuje indywidualny przebieg procesów poznawczych, specyficznych dla strategii uczenia się.
Pokazuje mocne strony i możliwe obszary rozwoju. Test orientacji zawodowej jest narzędziem pomagającym w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej i kierunku studiów, wskazuje preferowane grupy zawodowe, a także poziom kompetencji przyszłości.

Przygotowanie do kariery zawodowej: rola doradcy zawodowego

W klasie pre IB 2 uczniowie mogą skorzystać z wsparcia doradcy zawodowego przy podejmowaniu decyzji o wyborze przedmiotów do programu IB. Z pomocy doradcy zawodowego można skorzystać na konsultacjach indywidualnych i na zajęciach grupowych.
W klasie I IB uczniowie przygotowują się do tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, personal statements, essays) oraz uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych na uczelniach zagranicznych.
W klasie maturalnej dostępne są konsultacje z zakresu wyboru uczelni i konsultacja merytoryczna i językowa przygotowanych przez ucznia dokumentów aplikacyjnych.

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121