Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Jak Kolegium Europejskie stało się wyjątkową szkołą?

Tradycja i historia Kolegium Europejskiego

Kolegium Europejskie to szkoła z wieloletnią tradycją, bogatą historią i wyjątkowym podejściem pedagogicznym, skupiająca wokół siebie dzieci i młodzież z całego świata, realizująca zagraniczny program nauczania – to pierwsza i najstarsza szkoła w małopolsce, która oprócz polskiej podstawowy programowej, realizuje program matury międzynarodowej – DiplomaProgramme, The International Baccalaureate.

Dwujęzyczność jako filar edukacji

Dwujęzyczna szkoła podstawowa powstała w wyniku reformy z przekształcenia dotychczasowego gimnazjum prowadzonego równolegle z liceum od 2004 roku.

Obserwacja nieustannie zmieniającego się świata, wykwalifikowana kadra, stawiane wymagania oraz wysokie standardy edukacji zrodziły koncepcję stworzenia miejsca wyjątkowego, w którym poszczególne etapy edukacyjne będą zespolone jednym głównym elementem jakim jest dwujęzyczność. To sztandarowy element, który odróżnia nas na edukacyjnej mapie Krakowa.

Edukacja międzynarodowa

Jesteśmy placówką międzynarodową, w której wdrażamy autorskie programy i innowacyjne metody kształcenia. Zaufało nam już kilka tysięcy rodziców, którzy powierzyli nam edukację swoich dzieci. Dzięki ciągłemu rozwojowi szkoły, doświadczeniu i wsparciu rodziców, w 2021 roku przy szkole podstawowej powstało Dwujęzyczne Przedszkole „Step by Step”, w którym pod czujnym okiem wyjątkowych pedagogów umożliwia ciągłość edukacji najmłodszych naszych podopiecznych (wdrażana edukacja oparta na filozofii planu daltońskiego kontynuowana jest w klasach 1-3 szkoły podstawowej).

Rozwój od szkoły podstawowej do przedszkola

Początki zawsze są trudne…

Pierwsze kroki szkoła stawiała w niewielkim budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozpoczynając wówczas swoją działalność oświatową i jako pierwsza prywatna szkoła w małopolsce wykorzystująca międzynarodowy program kształcenia IB DP.

Stworzyliśmy placówkę, która daje szerokie horyzonty i umożliwia kształcenie na uniwersytetach nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Od samego początku przykładamy najwyższą wagę do nauczania języków obcych i kształcenia uczniów, którzy przybywają do Krakowa z różnych zagranicznych systemów edukacyjnych.

Duże zainteresowanie oraz międzynarodowy charakter sprawiły, że szkoła musiała poszukiwać nowe rozwiązania infrastrukturalne, które bardzo szybko okazały się niewystarczające.

W kolejnych latach (które?) szkoła miała swoją siedzibę na ul. Armii Krajowej, a następnie w _______(których latach) na ul. Metalowców 6.

Był to czas wytężonej pracy, wyrzeczeń i wysiłku zespołu, który przez te lata zmieniał się, kształtował i poszukiwał optymalnych rozwiązań dla szkoły międzynarodowej stworzonej na miarę XXI wieku.

Wizja dwujęzycznego środowiska

Nie ma rzeczy niemożliwych…

Ciągłe poszukiwanie i zwiększające się zainteresowanie szkołą dodawało nam siły by rozwijać się nie tylko na poziomie programowym, dydaktycznym, ale także poszerzać bazę lokalową. Od 2018 roku rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania miejsca w centrum miasta, które z jednej strony będzie bezpieczne, przyjazne, a przede wszystkim dogodne komunikacyjne, a z drugiej strony pozwoli nam na pełen rozwój w zakresie stawianych sobie zadań i celów pedagogicznych.

Nowa era na Zabłociu

I tak o to w 2020 roku Kolegium Europejskie przeniosło swoją siedzibę Zabłocie, stając się tym samym pierwszą w tej części miasta szkołą podstawową.

Do dyspozycji mamy ogromną, przystosowaną do edukacji przestrzeń lokalową (około 4 000 m2), z własną salą gimnastyczną, salą fitness i siłownią, z parkingiem, dużą aulą szkolną, laboratorium chemicznym, biblioteką i salą do zajęć świetlicowych.

W budynku zainstalowano specjalny system wentylacji zapewniający wymianę powietrza i dotlenienie pomieszczeń. Wentylacja wyposażona jest w moduł ozonujący, który ma działanie wirusobójczy i bakteriobójczy (także usuwa działanie grzybów, pleśni, pestycydów, roztoczy, pyłków alergennych, itp.).

365 dni pełnych wrażeń

Kolegium Europejskie to szkoła z tradycjami, w której dzięki swojemu wielokulturowemu charakterowi mamy duże możliwości nie tylko kształcenia, ale wychowania młodzieży w tolerancji i poszanowaniu najwyższych wartości szacunku i wzajemnej akceptacji.

Otwieramy młodzież na świat, stwarzając możliwości rozwoju osobistego: organizujemy wymiany międzynarodowe, uczestniczymy w programach zagranicznych takich jak Erasmus+, zdobywamy zaszczytne miejsca w konkursach i olimpiadach, organizujemy wypoczynek letni i zimowy (kursy językowe, półkolonie), organizujemy webinaria, warsztaty, wydarzenia kulturalno-oświatowe.

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121