Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Dwadzieścia Lat w Unii: Jak Europejskie Programy Edukacyjne Kształtują Przyszłość Polskiej Młodzieży - ke.edu.pl

    You Here!-
  • Home
  • -Aktualności-Dwadzieścia Lat w Unii: Jak Europejskie Programy Edukacyjne Kształtują Przyszłość Polskiej Młodzieży
Kolegium Europejskie- wymiany miedzynarodowe

Dwadzieścia Lat w Unii: Jak Europejskie Programy Edukacyjne Kształtują Przyszłość Polskiej Młodzieży

1 maja przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co jest znaczącym osiągnięciem w historii naszego kraju. Przez ostatnie dwie dekady, inicjatywy edukacyjne sponsorowane przez UE, takie jak Erasmus Plus oraz projekty finansowane z funduszy norweskich, stały się kluczowymi elementami w systemie edukacyjnym, z których korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. W Kolegium Europejskim realizujemy różnorodne projekty, które umożliwiły nam podróże edukacyjne do takich krajów jak Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia, Irlandia, Cypr i Malta. Nasza współpraca z norweską szkołą, wspierana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, trwa już dwa lata. Takie międzynarodowe partnerstwa przyczyniają się do rozwijania nowych umiejętności pedagogicznych, pogłębiania znajomości języka angielskiego i kształtowania mocnych międzynarodowych więzi. Uczniowie dzięki udziałowi w europejskich projektach nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale również rozwijają otwartość na inne kultury, zdobywają umiejętności językowe i tworzą nowe przyjaźnie. Nauczyciele zyskują nowe metody dydaktyczne oraz kompetencje międzykulturowe, co przekłada się na podniesienie prestiżu szkoły oraz jakości kształcenia. Doświadczenia zdobyte podczas podróży edukacyjnych stają się bezcennym zasobem wiedzy, zrozumienia i wspomnień, które kształtują nasze życie, otwierają umysł na nowe perspektywy i uczą szacunku dla różnorodności.

leave a comment

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121