Adres: Ślusarska 9, 30-710 Kraków +48 733 883 121 sekretariat@ke.edu.pl

Program IB - Ścieżka do Globalnej Edukacji - ke.edu.pl

Program IB – Ścieżka do Globalnej Edukacji

Program IB – Ścieżka do Globalnej Edukacji 
 
Program International Baccalaureate (IB) zapewnia unikalną ścieżkę edukacyjną, znacząco różniącą się od tradycyjnych programów nauczania. IB kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności oraz zdolności badawczych. Uczniowie są zachęcani do analizowania problemów z różnych perspektyw, co doskonale przygotowuje ich do wyzwań współczesnego świata. 
Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do nauki, zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również umiejętność praktycznego jej stosowania. Program IB również promuje międzynarodowe zrozumienie oraz szacunek dla różnorodnych kultur, co ma ogromne znaczenie w globalizującym się świecie. 
Wybór liceum z programem IB daje uczniom czas na eksplorowanie swoich zainteresowań i pasji w pierwszych dwóch klasach licealnych, zanim podejmą ostateczne decyzje dotyczące przyszłej ścieżki edukacyjnej. To sprawia, że program jest idealnym wyborem dla młodych ludzi, którzy chcą bardziej swobodnie poznawać różne dziedziny wiedzy. W programie IB i w pomocy uczniom służą nie tylko doświadczeni nauczyciele, ale także specjaliści tacy jak doradca zawodowy czy coach kariery. Specjaliści pomagają uczniom w wyborze ścieżki, co nie musi nastąpić od razu. To jest ogromna zaleta programu IB – kończąc klasę ósmą szkoły podstawowej, uczniowie zazwyczaj muszą już wiedzieć, do jakiego liceum chcą iść, na jaki profil oraz jak ma wyglądać ich ścieżka zawodowa w przyszłości. Jest to jeszcze młody wiek na takie decyzje. Szkoła z programem IB umożliwia fantastyczne to, że można dopiero eksplorować, co chce się robić w przyszłości. Nie trzeba niczego wybierać od razu – pierwsze dwa lata liceum, wraz z pomocą specjalistów, służą temu, aby uczeń mógł odnaleźć swoją drogę. 
 
Program IB w Polsce jest dostępny w kilku renomowanych szkołach, które łączą tradycję z nowoczesnością, oferując innowacyjne programy nauczania dostosowane do zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Jednym z głównych celów jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie. Szeroki wybór przedmiotów pozwala skoncentrować się na dziedzinach, które najbardziej fascynują. Taki sposób nauki sprzyja rozwijaniu talentów i umiejętności, przygotowując ucznia lepiej do przyszłej kariery zawodowej. Codzienne interakcje w szkole z rówieśnikami z różnych kultur uczą tolerancji, otwartości i szacunku dla różnorodności. 
 
W Polsce znajduje się kilka szkół oferujących program IB, w tym nasze Kolegium Europejskie w Krakowie. To międzynarodowe liceum, z 20-letnim doświadczeniem w programie IB, harmonijnie łączy wieloletnie tradycje z nowoczesnym podejściem do edukacji. Kolegium Europejskie jest najstarszą szkołą IB w Małopolsce i jedną z największych w Polsce, co potwierdza jego pozycję lidera w edukacji międzynarodowej. Przez te lata, KE wydało ponad 155 absolwentów z pomyślnie zdanymi maturami międzynarodowymi, zapewniając uczniom najwyższy poziom edukacji i przygotowując ich do sukcesów na arenie międzynarodowej. 
 
Codzienne interakcje na korytarzach szkoły czy w klasie z rówieśnikami z różnych kultur uczą tolerancji, otwartości i szacunku dla różnorodności. Mimo tego, że nasze liceum jest w samym sercu Krakowa, to ma uczniów z ponad 20 różnych krajów a na korytarzach słychać język angielski a to najbardziej naturalna forma uczenia się języka – poprzez używanie go każdego dnia. Taka edukacja wzbogaca osobiste doświadczenia i rozwija niezbędne umiejętności zawodowe.

Pages: 1 2

leave a comment

Ślusarska 9, 30-710 Kraków sekretariat@ke.edu.pl +48 733 883 121